top of page

Jussi Björling – en av de största någonsin

Jussis liv och musikaliska livsresa fascinerar generation efter generation över hela världen. Han är älskad, inte enbart för sin musik, utan även för att han var en människa med både styrkor och svagheter. Här berättar vi hans historia.

Jussi sjöng i fyrtiofem av sina fyrtionio år i livet och gjorde över tretusen framträdanden. Hans verk finns bevarat i ett fyrtiotal inspelningar av kompletta operor och körverk och omkring 650 enskilda nummer som arior och sånger. De allra flesta finns nu återutgivna på cd och bara förteckningen över cd-utgåvor där Jussi är representerad omfattar hittills 1382 stycken!

Jussi Björling - den gudabenådade tenoren - tillhör de ytterst få, vars berömmelse faktiskt ökat under åren efter hans bortgång. Han är alltjämt en av de mest berömda sångarna i världen. Hans skivor säljs i stora mängder, moderna tenorer diskuterar honom som han fortfarande var i livet.  Kritikerna anser honom fortfarande vara den mest fulländade manlige sångare som framträtt under 1900-talet och ett av undren med fenomenet Jussi är att han vinner nya anhängare varje dag. Hans stämma, timbre och sångstil känns ögonblickligen igen och är alldeles unika. Han har skapat en egen plats bland de odödliga, en plats som inte kommer att fyllas av någon annan. 

 

Genom Jussi Björlingsällskapet kan du få fördjupad inblick i Jussis fantastiska karriär och levnadssaga. Här på vår hemsida kan du läsa mer om Jussi och om Sällskapets verksamhet.

bottom of page