top of page

Jussi Björlingsällskapets pris

Styrelsen utser årligen, om förutsättningarna finns, med förslag på prissumma en eller två mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.


Förtjänstfull person kan vara av två slag:

- Skandinavisk tenor som studerar sång eller är i början av sin karriär. Alternativt icke skandinavisk tenor verksam i eller med nära anknytning till Norden. Denne ska också inbjudas, i mån av möjlighet, att framträda i en offentlig konsert.

- Skandinavisk person som främjat kunskaperna om eller intresset för Jussi Björlings liv och gärning.

Priset instiftades 2008.

PRISTAGARE

bottom of page