top of page

Medlemsförmåner

• En fullmatad medlemstidning som utkommer två gånger per år.
• Våra nyhetsbrev som utsändes 6-8 gånger per år med bl.a. inbjudan till medlemsträffar och konserter relaterade till  Jussi.
• Vid nytt medlemskap får du en Jussi-CD som gåva.

Så här blir du medlem

Medlemsavgift för 2024:

 

  • Enskild medlem, nyhetsbrev med e-post: 275 kr

  • Enskild medlem, nyhetsbrev med brevpost:325 kr

  • För familjemedlem med samma adress som enskild medlem tillkommer 50 kr oavsett hur många i familjen som är anslutna.

 

För nytillkommande medlem, som betalar medlems-avgiften efter den 1 september 2023 gäller medlemskapet även för hela kalenderåret 2024. 

Du betalar in medlemsavgiften till:

Jussi Björlingsällskapet, Plusgiro 4624891-0 eller Bankgiro 5423-9256 samt fyller i nedanstående fält.

För att bli medlem, kontakta gärna:
 

Stefan Olmårs, sekreterare

Tel. 070-3701570

stefanholzpartner@telia.com

BLI MEDLEM

bottom of page