top of page

Inspelningar med Jussi Björling

Under ett antal år har Harald Henrysson i samarbete med Roger Alderstrand sammanställt kompletta listor över Jussi Björlings inspelningar och framträdanden. Här kan du ta del av denna omfattande förteckning.

Det har gått mer än 60 år sedan Jussi Björling avled, men efterfrågan på hans inspelningar är fortfarande stor, vare sig de säljs på CD eller ladds ner från nätet. Hans verk finns bevarat i 39 inspelningar av kompletta operor och körverk och minst 628 enskilda nummer som arior och sånger. Trots att det allra mesta finns återutgivet på CD görs fortfarande inspelningar tillgängliga i den formen med användning av den senaste tkniken. Harald Henryssons engelskspråkiga förteckning över inspelningar av Jussi och skiv- och bandutgåvor av den (A Jussi Björling Phonography) har reviderats under årens lopp.

LISTA AV INSPELNINGAR I KRONOLOGISK ORDNING

LISTA AV ANALOGA INSPELNINGAR 

LISTA AV DIGITALA INSPELNINGAR 

TONSÄTTARFÖRTECKNING

bottom of page